All for Joomla All for Webmasters

Хидроградба

Нашите услуги од областа на хидроградбата вклучуваат:
•     Изградба и реконструкција на инфраструктурни системи како што се  водоводна и канализациона мрежа;
•     Изградба на канали за одводнување на пречистени отпадни води;
•     Изградба на сливници за одведување на атмосферски води;
•    Изградба на улични и приклучни канализации;

За нас

„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип , е основана и егзистира од 01.02.1992 год., односно 25 години градиме успешна историја која трпеливо и моќно низ годините ја испишуваме.

Контакт

Коле Транс Инженеринг
ул. Белградска бр. 9
2000 Штип, Македонија

Контактирајте не

Skype1 KOLE-TRANS

e-mail: koletrans@gmail.com

logo222