All for Joomla All for Webmasters

About

Who we are

Кои сме ние

Историјат :
„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип е фамилијарна компанија со големо домашно искуство во полето на организација при изградба на проекти од нискоградба и хидроградба.
„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип , е основана и егзистира од 01. 02.1992 год., односно 25 години градиме успешна историја која трпеливо и моќно низ годините ја испишуваме.
Главна цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетен производ и услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со стандардите пропишани во градежништвото.
Исто така „Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип се стреми да одржува тим од вискококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент.
Нашата деловна политика и бизнис принципи од аспект на квалитет, технологија, услужливост и одговорност се од големо значење за нашата долгорочна одржливост и успех. Се стремиме кон подобрување на својата дејност и производи во склад со животната средина, преку доследно почитување на законите , прописите и стандардите.
Затоа ги имплементиравме системите за управување со квалитет, Заштита на животната средина и Заштита и Безбедност при работа кои се усогласени со меѓународните стандарди ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; и OHSAS 18001:2007.

Транспорт:
Континуирано инвестирање во нови возила и машини е една од нашите најголеми придобивки. Нашата компанија располага со тешка и лесна градежна механизација и опрема, при што вршиме разни видови на транспорт, товар и ископи од секаков вид.

Градежништво:
„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип поседува  бетонска база и асфалтна база која произведува различни типови на Готов Бетон и Асфалт, даваме и услуги за транспорт и пумпање на бетонот.

Во областа на нискоградбата, опсегот на услугите на нашата компанија опфаќа:
•    Производство на готов бетон (МБ-30, МБ-25, МБ-20, МБ-15, МБ-10)
•    Производство на топол асфалт
•    Производство на цементни производи
•    Агрегати
•     Изградба на патишта, автопати и коловози;
•     Асфалтирање и тампонирање;
•     Изградба и реконструкција на јавни паркиралишта, пешачки патеки, спортски и детски  игралишта и  други јавни површини;
Исто така, нашата компанија успешно ги извршува и следните услуги:

•     Уривање на разни видови на објекти – градби и нивно отстранување;
•     Уривање на времени објекти, архитектонски бариери

Нашите услуги од областа на хидроградбата вклучуваат:
•     Изградба и реконструкција на инфраструктурни системи како што се  водоводна и канализациона мрежа;
•     Изградба на канали за одводнување на пречистени отпадни води;
•     Изградба на сливници за одведување на атмосферски води;
•    Изградба на улични и приклучни канализации;

За нас

„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип , е основана и егзистира од 01.02.1992 год., односно 25 години градиме успешна историја која трпеливо и моќно низ годините ја испишуваме.

Контакт

Коле Транс Инженеринг
ул. Белградска бр. 9
2000 Штип, Македонија

Контактирајте не

Skype1 KOLE-TRANS

e-mail: koletrans@gmail.com

logo222