All for Joomla All for Webmasters

Градежништво


„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип поседува  бетонска база и асфалтна база која произведува различни типови на Готов Бетон и Асфалт, даваме и услуги за транспорт и пумпање на бетонот.

Во областа на нискоградбата, опсегот на услугите на нашата компанија опфаќа:
•    Производство на готов бетон (МБ-30, МБ-25, МБ-20, МБ-15, МБ-10)
•    Производство на топол асфалт
•    Производство на цементни производи
•    Агрегати
•     Изградба на патишта, автопати и коловози;
•     Асфалтирање и тампонирање;
•     Изградба и реконструкција на јавни паркиралишта, пешачки патеки, спортски и детски  игралишта и  други јавни површини;
Исто така, нашата компанија успешно ги извршува и следните услуги:

•     Уривање на разни видови на објекти – градби и нивно отстранување;
•     Уривање на времени објекти, архитектонски бариери

Нашите услуги од областа на хидроградбата вклучуваат:
•     Изградба и реконструкција на инфраструктурни системи како што се  водоводна и канализациона мрежа;
•     Изградба на канали за одводнување на пречистени отпадни води;
•     Изградба на сливници за одведување на атмосферски води;
•    Изградба на улични и приклучни канализации;

За нас

„Коле-Транс Инжинеринг” Доо Штип , е основана и егзистира од 01.02.1992 год., односно 25 години градиме успешна историја која трпеливо и моќно низ годините ја испишуваме.

Контакт

Коле Транс Инженеринг
ул. Белградска бр. 9
2000 Штип, Македонија

Контактирајте не

Skype1 KOLE-TRANS

e-mail: koletrans@gmail.com

logo222